Sociaal-emotioneel leren

Een nieuwe start

Elisanne van der Tuuk – marketing & communicatie

De kerstvakantie zit erop. Oud & nieuw is volop gevierd. En hopelijk zijn alle leerlingen en leerkrachten weer uitgerust voor het nieuwe jaar, een nieuwe start. Wat zal 2017 jou en de kinderen gaan brengen?

Goede voornemens

Nieuwe start

Goede voornemens? Wat zal 2017 jou brengen?

Een nieuw jaar begint vaak met goede voornemens. Meer sporten, meer lezen of meer tijd met familie doorbrengen. Of ga je iets niet méér, maar juist minder doen? Bijvoorbeeld minder snoepen, minder drinken of minder klagen. Je reflecteert het afgelopen jaar niet alleen qua gebeurtenissen, maar je kijkt ook terug op jezelf. Wat gebeurde er bij jou op persoonlijk vlak, en hoe ging je daarmee om?

Verhuizing

Een stukje bewustwording aan het begin van het nieuwe jaar, kan mijns inziens geen kwaad. Laat ik een voorbeeld geven. Afgelopen jaar verhuisde ik vanuit Leiden naar Utrecht. Ik kwam te wonen in een nieuwe stad en in een nieuw huis. Mijn dagelijkse routine veranderde en mijn leefcirkel werd anders. Met deze verhuizing maakte ik een nieuwe start: een moment van bewustwording van wat ik achterliet, maar ook juist van wat ik tegemoet ging.

Schoon schip maken

Persoonlijk heb ik het niet zo op verhuizen. Het is eng, brengt een hoop werk met zich mee, en je moet door al – echt ál je spullen heen. Toch deed ik het. Ik verhuisde. Ik gooide rommeldozen overhoop, en maakte schoon schip. Op voorhand zag ik er zó tegenop, maar mijn slimme tactiek deed wonderen: ik hakte mijn to-do-lijst op in kleine stukjes. En ik deed niet alles in 1 weekend, maar verspreidde het over een langere periode.

“Een stukje bewustwording aan het begin van het nieuwe jaar”

Wat bleek achteraf? Dat waar ik zo tegenop had gezien, ging ontzettend soepel. Ik laveerde door mijn spullen, haalde herinneringen op en gooide veel weg. Zonder dat ik het door had, maakte ik niet alleen mijn huis, maar ook mijn hoofd leeg. En dat gaf ruimte. Ruimte voor reflectie.

Samen een nieuwe start

2017 is begonnen. Een nieuwe start. Ook voor kinderen kan een nieuw jaar veel veranderingen brengen. Misschien vliegen ze dit jaar uit naar de middelbare school*! Of gaan ze verhuizen, naar een nieuw huis of naar een andere klas. Veranderingen doen wat met een mens, of ze nu jong of oud zijn, of het nu positief of negatief is.

Maak ruimte aan de start van het jaar om met de kinderen over veranderingen te praten.
Zodat ze niet alleen, maar met elkáár als groep een nieuwe start maken!

 

De Geheugenkliniek

* Juf of meester van groep 8? Dan wordt 2017 een spannend jaar! Vier het afscheid van groep 8 met dé film De Geheugenkliniek!

Deel viaTweet about this on TwitterShare on Facebook
In de klas

Performen met de jongste kleuters

Door Joke Bouwman – relatiebeheerder Kwintessens

Instroomgroepen

TiGroepsvorming basisschooljdens presentaties van Kwink wordt door kleuterleerkrachten regelmatig de vraag gesteld hoe ze het best met de volgorde van de Kwink-lessen kunnen omgaan in een instroomgroep. Want, zo redeneert men, er komen tussentijds steeds nieuwe leerlingen bij waardoor de groep nooit in de performingfase komt. Mijn wedervraag is altijd: ‘hoe doe je dat met het leeraanbod van de andere ontwikkelingsgebieden?’ Van de kleuren blijf je toch ook niet bij herhaling alleen maar rood, geel en blauw aanbieden? Waarom zou je bij Kwink dan steeds maar weer dezelfde lessen doen? Kwink volgt weliswaar nadrukkelijk de groepsfasen, maar in de lessen komen ook de 5 gedragscompetenties aan bod. Voor de kinderen die al langer deel uitmaken van de groep is het daarom belangrijk de volgorde van de lessen aan te houden. Intussen kun je voor de nieuwe leerlingen onderdelen uit de 1e Kwink-les herhalen.

Nieuwkomers

Maar ik begrijp de vraag heel goed. Niet voor niets heb ik de redactie al eens gevraagd een Kwink-bijeenkomst rond dit thema te organiseren (en ik hoop dat ze daar in de nabije toekomst gehoor aan zullen geven), want ik denk dat de impact van die voortdurende instroom van leerlingen, zowel op de nieuwkomers als op de groep, door velen wordt onderschat!

GroepsvormingKwink kleuters

Toch hoeft tussentijdse instroom geen negatieve gevolgen te hebben; het is niet per definitie zo dat een instroomgroep in de stormingfase blijft hangen. Met goede interventies kan ook een instroomgroep gaan performen, maar het is wel belangrijk voortdurend met de groepsvorming bezig te blijven.  Bijboorbeeld met de kennismakingsspelvormen, het lied Hoe heet je? en de Kwink-wijzer Yell uit de 1e Kwink-les. Kleuters houden van herhaling! Daarnaast kunnen rituelen het groepsgevoel enorm versterken; maak van het welkom aan nieuwe leerlingen een belangrijk moment, net zoals je hun verjaardagen viert!

Tips

Dus waar ieder kind op de 1e schooldag een eigen stoeltje krijgt

– schrijven we ook hun naam ‘plechtig’ bij op de verjaardagskalender

– maken we een (pas)foto voor op het fotobord

– drukken we die foto ook 2 keer af voor het ‘groepsmemoryspel’

– wijzen we een officieel ‘maatje’ aan die de nieuwe leerling wegwijsmaakt in de school en de gang van zaken (bijvoorbeeld een kind dat de nieuwe leerling al kent uit de straat of van de peuterspeelzaal)

– zie ook Groepsplan Gedrag bladzijde 82-84

Meer ervaringen en ‘groepsversterkende’ tips en ideeën zijn van harte welkom! Stuur ze naar nieuws@kwintessens.nl

Beware

n

Deel viaTweet about this on TwitterShare on Facebook
Advent en kerst

Laatste dagen voor de kerstvakantie

Lynette de Ruijter – auteur

Donkerst

De laatste dagen voor de kerstvakantie. Het is nog niet helemaal licht als de schoolbel gaat. De kachel staat hoog en er klinken kerstliedjes uit de klassen. Van jingle bells en vrede op aarde. Een kerstverhaal ligt klaar om voorgelezen te worden.

Dan rijdt een vrachtwagen – letterlijk – de kerstsfeer aan flarden. Een kind in de klas steekt zijn vinger op en stelt de vraag die we allemaal hebben: ‘Waarom gebeurt dit?’

Moet je het verhaal van de geboorte nog wel vertellen? Wat zegt het kinderen van nu die verhalen horen over de ene mens die anderen doodrijdt?

Het is stikdonker. Figuurlijk. En letterlijk: 21 december is het de kortste dag. Om 10:44 uur staat de zon op het meest zuidelijke punt van de aarde. Een paar dagen blijft ze daar staan. En dan? Dan beweegt ze onherroepelijk terug naar het noorden. Dan worden onze dagen weer langer. Tot de langste dag. Dan wendt ze zich weer en korten de dagen. Een eeuwigdurend ritme. Je kunt de klok erop gelijkzetten.

Het is geen toeval dat wij in deze periode kerst vieren. Er zijn mooie paralellen te maken tussen het natuurverschijnsel van het licht dat terugkeert en het verhaal over de geboorte van Jezus. Maar wat heeft dat kind in de klas daaraan? Want zo zeker als we kunnen zijn van de terugkeer van de zon, zo onzeker lijken we over de terugkeer van het licht in onze samenleving.

Mij treft in het kerstverhaal altijd dat het klein begint. Met een baby. Een baby! Weerloos en puur. Geen bombarie, geen wapengekletter, geen ingrijpen van grootmachten. Het kerstverhaal gaat over een baby die het begin was van een nieuwe tijd.

Dat geeft me hoop. De hoop dat iets kleins kan groeien tot iets groots. Ik denk dat we Grote Dingen nodig hebben in onze maatschappij en die zie ik nog niet. Of gloort er iets aan de horizon? Onherroepelijk als de terugkeer van de zon? Is dat waar het kerstverhaal over gaat?

Wellicht kan het simpele ritueel van het aansteken van een kaarsje dat kind houvast bieden. In het donkerst geeft een klein vlammetje veel licht.

Een hoopvol 2017 gewenst!

 

Deel viaTweet about this on TwitterShare on Facebook
Sociaal-emotioneel leren

Hoekjes op het schoolplein

Door Lynette de Ruijter – redacteur

Het schoolpleinSchoolplein basisschool

Ken je dat gevoel, dat iemand met een paar zinnen je denkbeelden kan laten kantelen? Het overkwam mij bij een bezoek aan Kindcentrum Het Spectrum in Vlaardingen. Voor een artikel voor het Kwink magazine van januari 2017 mocht ik daarheen. Kijken hoe zij met kinderen van twee tot vier jaar met Kwink voor de Dagopvang werken. Wat een baan dat ik zomaar mag ‘spieken’ op dit soort plekken, zoals op het schoolplein! Het verslag over dit leuke bezoek leest u dus in het komende Kwink magazine.

Hoekjes op het speelplein

Ik sprak bij Kindcentrum Het Spectrum onder andere met een van de pedagogisch medewerksters. In haar houding en reageren op de kinderen voelde ik haar ervaring en de gedrevenheid om ‘haar’ kinderen zoveel mogelijk mee te geven en te leren. Ze zei: ‘We hebben op het schoolplein bewust hoekjes gecreëerd waar wij de kinderen niet zien. Zo leren ze omgaan met niet gezien worden. Gebeurt daar iets wat ze niet fijn vinden, dan moeten ze voor zichzelf opkomen, of bij ons komen om het samen op te lossen.’

Buitenspelen

Jarenlang was ik juf van groep 0/1. Bij het buitenspelen stond ik, met koffiebeker in mijn hand, altijd daar waar ik het hele speelplein kon overzien. Gebeurde er iets dat me niet zinde, dan ging ik poolshoogte nemen. De uitspraak van de pedagogisch medewerkster bracht me terug naar dat plein. Stond ik daar wel goed? Ik wilde kinderen beschermen door ze overal –als dat al mogelijk is- in de gaten te houden.

Lees verder

Deel viaTweet about this on TwitterShare on Facebook
Sociaal-emotioneel leren

Mediawijsheid en de grot van Ali Baba

Door Ger Luttels – redacteurmediawijsheid

Internet is als de grot van Ali Baba: wie de juiste codes kent, heeft toegang tot de prachtigste schatten. Internet is het nieuwe goud. Letterlijk, vraag het maar aan de jongens van Microsoft en Facebook. Maar in de grot die internet heet kun je ook ongelimiteerd terecht voor kennis, voor genot, voor aandacht en vriendschap. Geweldig!

Toegang tot de digitale wereld

Leerlingen moeten zich in de toekomst kunnen redden in een sterk digitaliserende wereld. Digitale geletterdheid moet daarom een vaste plek krijgen in het onderwijs. Dat staat in het advies van het Platform Onderwijs2032 over de inhoud van het primair en voortgezet onderwijs en dat is helemaal waar.

Nu moet ik bekennen dat mijn leerlingen (ik geef les in het VO) op dit punt al veel meer geletterd zijn dan ik. Zij kennen niet alleen de code tot de hoofdingang van Ali Baba’s grot maar weten ook precies waar de achterdeurtjes zich bevinden. Oefenen in digitale geletterdheid gaat bij mij dan ook als volgt. Als ik weer eens de verkeerde afslag op de digitale snelweg heb genomen en niet het juiste filmpje kan vinden, trek ik een wanhopig gezicht en meteen staat er een file brugklassers naast me om het zaakje op te lossen.

Lees verder

Deel viaTweet about this on TwitterShare on Facebook